AFHOLDTE OPLÆG

Listen rummer organisationer, jeg har formidlet for. Stjernen efter organisationsnavnet, indikerer, at jeg har formidlet på stedet flere gange, eller er tilknyttet som fast formidler.

Akuttilbuddet Griffenfeldsgade
Autismecenter Vestsjælland
Bedre Psykiatri København *
Bedre Psykiatri Hillerød *
Bedre Psykiatri Køge
Bedre Psykiatri Nordfyn
Behandlingscenter Crimestop
Bostedet Døgndiamanten *
Bostedet Nørrebrovænge
Bostedet Soltoppen
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Riiskov
Center Amager *
Center Nordvest
Center Nørrebro Ledelsesteam *
Center Nørrebro boenheder *
Center Nørrebro Hjemmeplejeteam
Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune
CFD Sociale Tilbud
Danske Cannabis Behandlere
Dansk Psykolog Forening *
Dansk Socialrådgiverforening
Diakonissestiftelsen – sygeplejerskeuddannelsen
Egedal Kommune *
En Af Os
Fogedgården – socialpsykiatrisk bosted *
Fonden Tagkærgaard
Frederiksberg Hovedbibliotek
Frederiksberg Kommune SKP-team
Frederiksberg Rehabiliteringsenhed
Furesø Kommune
Fundamentet frivillighedsteamet
Fundamentet ledelsesteamet *
Fundamentet ungegruppen
Gallo Kriserådgivning
Gladsaxe Kommune – Carlshuse
Greve Kommune – Familiecentret
Greve Kommune – Jobcentret
Høje Tåstrup kommune – socialafdeling
Høje Tåstrup kommune – forælderpleje-team
Ishøj Kommune – socialteam
Ishøj Kommune – daghøjskole *
Jobcaféen Rudersdal
Kirsten Marie Hjemmet (bocenter) *
Landsforeningen SPOR *
Landsforeningen Livsværk *
Opgangsfællesskabet Stjerneparken
Opholdsstedet i Roskilde
Opholdsstedet Stationen
Professionshøjskolen Absalon
Professionshøjskolen UCC *
Projekt Udskrivningsguiden *
Psykiatrien Region Nordjylland – Center for Børn og Unge
Psykiatriforeningernes Fællesråd
Psykiatrisk Center Glostrup
Psykiatrisk Center Sankt Hans *
Psykinfo Region Sjælland *
Psykinfo Region Syddanmark *
PS Videnscenter *
Psykiatrifonden
Psykiatrisk Center Sankt Hans – sygeplejeuddannelsen *
Region Hovedstaden Psykiatri *
Rødovre Kommune
SIND Bornholm
SIND Frederiksberg *
SIND Gladsaxe-Gentofte-Lyngby *
SIND Holbæk-Kalundborg-Odsherred
SIND København *
SIND Køge *
SIND Kolding
SIND Nordsjælland
SIND Skolerne *
SIND Vestegnen *
SINDs Psykologrådgivning *
Socialforvaltningen Københavns Kommune
SOSU Sjælland
Specialuddannelsen – sygeplejeuddannelsen, Gentofte Kommune *
Sygeplejeuddannelsen, Psykiatrisk hospital Sankt Hans *
Tiponi
Toldbodshus Skole *
TUBA kriserådgivning *
Velfærdsforvaltningen, Køge Kommune
Verdenskulturcentret *
Vikon *
Århus Kommune – Familiecentret *
Århus Kommune – socialforvaltningen
UCC Professionshøjskolen – pædagoguddannelsen
University College Lillebælt
VIA University College