MIT CV (uddannelses- og jobforløb)

 

1990-1993: Studentereksamen, Nørre Gymnasium – sproglig linje; engelsk/fransk højniveau

1991-1993: Nødhjælpskoordinator, Dansk Røde Kors – Rødovre afdeling

1993-1996: Områdeassistent, Rødovre Centrum

1997-1999: Kontaktassistent, Dobermann & Co. Advertising – reklamebureau; trainee-forløb (2 år)

1998-2001: Merkonomuddannelsen: markedsføring & kommunikation – videregående 3-årig handelsudd., Niels Brock Business College

2000-2003: Kommunikationskonsulent, Midtsjællands Folkeblad – forlagsvirksomhed og lokalavis

2004-2011: Kommunikations- og marketingansvarlig, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (Schæffergården)

2011-2012: Akademimerkonom i formidling/kommunikation (meritoverførsel af fag fra markedsmerkonom-udd. – plus gennemførelse af 2 fagmoduler)

2011-2017: Stifter og formand af Foreningen Borderlinenetværket (www.borderlinenetvaerket.dk)

2012-2020: Formidler og oplægsholder ift. et levet liv med en personlighedsforstyrrelse og recovery

2013-2015: Projektmedarbejder/mentor, Bofællesskabet Kirsten Marie

2016-2018: Udviklingskonsulent & recoverymentor, Center for Psykosocial Rehabilitering – Center Nørrebro

2016-2017: MB-uddannelsen (recoverymentor udd. forløb 1 år), DSI Nettet

2018-2020: Recoverymentor i et nyetableret tværgående rehabiliteringsteam – Retspsykiatrien

2019-2019: Region H Psykiatris reviderede peer-uddannelse (III), Kompetencecenter for Rehabilitering

2019-2019: Grunduddannelsen i kognitiv miljøterapi, Region H Psykiatri (færdig november 2019)

2020-       :  Kommunikationskonsulent, Servicehuset Frederiksberg

TILSENDELSE AF ANBEFALINGER:

Anbefalinger kan tilsendes som pdf. for de forskellige ansættelser, ligesom mundtlige referencer kan gives.  Se også under menupunktet ‘Referencer’, hvorunder arbejdsgivere og organisationer beskriver mig som kommunikator og formidler.

METODER/TILGANGE JEG HAR BESKÆFTIGET MIG MED SOM MENTOR:

  • Psykosocial rehabilitering
  • Livshistoriefortælling – narrativ metode
  • CHIME
  • Kognitive øvelser og vinkler
  • DAT øvelser og vinkler
  • Åben Dialog
  • Deeskalering og krisehåndtering
  • Safewards