MIT CV

Kronologisk uddannelses- og jobforløb:

 

 

1990-1993: Studentereksamen, Nørre Gymnasium – sproglig linje; engelsk/fransk højniveau

 

1991-1993: Nødhjælpskoordinator, Dansk Røde Kors – Rødovre afdeling

 

1993-1996: Områdeassistent, Rødovre Centrum

 

1997-1999: Kontaktassistent, Dobermann & Co. Advertising – reklamebureau; trainee-forløb (2 år)

 

1998-2001: Merkonomuddannelsen: markedsføring & kommunikation – videregående 3-årig handelsudd., Niels Brock Business College

 

2000-2003: Kommunikationskonsulent, Midtsjællands Folkeblad – forlagsvirksomhed og lokalavis

 

2004-2011: Kommunikations- og marketingansvarlig, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (Schæffergården)

 

2011-2012: Akademimerkonom i formidling/kommunikation (meritoverførsel af fag fra markedsmerkonom-udd. – gennemførte 2 fagmoduler)

 

2011-2017: Stifter og formand af Foreningen Borderlinenetværket (www.borderlinenetvaerket.dk)

 

2011-2018: Formidler/underviser ift. recovery og personlighedsforstyrrelsen Borderline (EUP)

 

2013-2015: Projektmedarbejder/mentor, socialpædagogisk bofællesskab Kirsten Marie Hjemmet

 

2016-2018: Udviklingskonsulent & recoverymentor, Center for Psykosocial Rehabilitering – Center Nørrebro

 

2016-2016: MB-uddannelsen (recoverymentor udd. forløb 1 år), DSI Nettet

 

2018-         : Recoverymentor i rehabiliteringsteam – Retspsykiatrien (ansættelse i dag)

 

2019-2019: Peer-uddannelsen, Region H Psykiatri (1 år)

 

2019-         : Grunduddannelsen i kognitiv adfærdsterapi, Region H Psykiatri (færdig november 2019)

 

 

TILSENDELSE AF ANBEFALINGER:

Anbefalinger kan tilsendes som pdf. for de forskellige ansættelser, ligesom mundtlige referencer kan gives.  Se også under menupunktet ‘Referencer’, hvorunder arbejdsgivere og organisationer beskriver mig som kommunikator og formidler.

 

ERFARINGER MED FORENINGSLIV/FRIVILLIGHED/BESTYRELSESARBEJDE:

Foreningen Borderlinenetværket: stifter i 2011 og formandskab frem til dec. 2017 – i dag bestyrelsesmedlem og rådgivende konsulent.
Frederiksberg Kommunes Udsatteråd: konstitueret medlem.
Peer-netværket: medlem.
SIND Frederiksberg: tidl. bestyrelsesmedlem.
Landsforeningen SIND: tidl. hovedbestyrelsesmedlem og udvalgsmedlem.
Psykiatriforeningernes Fællesråd: tidl. næstformand og bestyrelsesmedlem.
Foreningen Outsideren:  tidl. bestyrelsesmedlem.