MIT CV (uddannelses- og jobforløb)

 

1990-1993: Studentereksamen, Nørre Gymnasium – sproglig linje; engelsk/fransk højniveau

1991-1993: Nødhjælpskoordinator, Dansk Røde Kors – Rødovre afdeling

1993-1996: Områdeassistent, Rødovre Centrum

1996-2000: Kontaktassistent, Dobermann & Co. Advertising – reklamebureau; trainee —> kontaktassistent

1998-2001: Merkonomuddannelsen, linie: markedsføring & kommunikation – videregående 3-årig handelsudd., Niels Brock Business College

2000-2003: Kommunikationskonsulent, Midtsjællands Folkeblad – forlagsvirksomhed og lokalavis

2004-2011: Kommunikations- og marketingansvarlig, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (Schæffergården)

2011-2012: Akademimerkonom i formidling/kommunikation (meritoverførsel af fag fra markedsmerkonom-udd. – plus gennemførelse af 2 fagmoduler)

2011-2017: Stifter og formand af Foreningen Borderlinenetværket

2012-2020: Formidler og oplægsholder – Borderline og recovery

2013-2015: Projektmedarbejder/mentor, Bofællesskabet Kirsten Marie

2015-2018: Udviklingskonsulent & kommunkationskonsulent, Center for Psykosocial Rehabilitering – Center Nørrebro

2016-2017: MB (recoverymentor, udd. forløb), DSI Nettet

2018-2020: Recoverymentor og formidler i et nyetableret tværgående rehabiliteringsteam – Retspsykiatrien

2019-2019: Region H Psykiatris peer-uddannelse (III), Kompetencecenter for Rehabilitering

2020- 2024:  Marketing- og kommunikationsansvarlig, rengøringsbranchen (nuværende ansættelse)

TILSENDELSE AF ANBEFALINGER:

Anbefalinger kan tilsendes som pdf. for de forskellige ansættelser, ligesom mundtlige referencer kan gives.  Se også under menupunktet ‘Referencer’, hvorunder arbejdsgivere og organisationer beskriver mig som kommunikator og formidler.

ERFARING MED KOMMUNIKATIONS- OG MARKETINGOMRÅDET:

 • Webkommunikation
 • Kundekommunikation
 • Intern kommunikation
 • Strategisk kommunikation
 • PR/IR
 • Benchmarking og konkurrentanalyse
 • SoMe strategier (formidling på sociale medier)
 • Webplanlægning og udvikling (bla. Drupal og WordPress)
 • Eventmarketing
 • Networking
 • Og meget mere …

METODER/TILGANGE JEG HAR BESKÆFTIGET MIG MED SOM MENTOR/FORMIDLER:

 • Psykosocial rehabilitering
 • Livshistoriefortælling – narrativ metode
 • CHIME
 • Kognitive øvelser og vinkler
 • DAT øvelser og vinkler
 • Åben Dialog
 • Deeskalering og krisehåndtering
 • Safewards