OPLÆG

Gennem de sidste 10 år har jeg gennemført oplæg for en bred vifte af organisationer, især afdelinger og enheder indenfor psykiatrien og det sociale system. De første år blev jeg oftest booket til afholdelse af personlige oplæg om ‘mit liv med Borderline’ – og de seneste 8 år har mine oplæg oftest omhandlet værktøjer & viden ift. håndtering af Borderline-ramte, set med et pårørende – eller professionelt blik, samt formidling om relevante terapiformer samt adfærd og reaktioner (‘sproget’).

Når jeg formidler om Borderline, trækker jeg på flg. erfaringer: Mit liv med personlighedsforstyrrelsen Borderline, mine 7 år som stifter & formand for foreningen Borderlinenetværket, samspil med psykiatrien i forhold til projekter, undervisningsforløb og temadage – samt viden og erfaringer fra gennemført DAT-seminar/kognitiv miljøterapi og andre tilgange & metoder.

Jeg har sammensat nedenstående forslag til indhold for et oplæg. Dette er blot forslag – og har I ønsker til særlige vinkler eller fokusområder, skræddersyer jeg oplægget ud fra dette.

Oplæg 1: Mit liv med Borderline.
Jeg fortæller en personlig historie om min tilværelse med personlighedsforstyrrelsen Borderline – tilbage fra da jeg var ca. 12 år, og begyndte at lægge mærke til symptomer som indre tomhed, manglende identitetsfølelse og et behov for selvskade.
Oplægget ridser mit liv op i store overskrifter, med god mulighed for at stille spørgsmål til forløbet undervejs. Oplægget inkluderer en beretning om mit møde med psykiatrien, og mit terapiforløb (dialektisk adfærdsterapi) samt en kort beretning om min tilværelse i dag.
Varighed for oplægget: Jeg anbefaler at I min. booker to timer til oplægget, grundet emnets kompleksitet – og erfaringsmæssigt ved jeg, at oplægget avler mange spørgsmål.

Oplæg 2: Fra Borderline-helvede til recovery.
Jeg fortæller om mit liv med svære Borderline-symptomer, om mit møde med psykiatrien, og vejen gennem et intenst terapiforløb (dialektisk adfærdsterapi) – frem til oplevelsen af en dag, at kunne mærke en kerne, en identitet – et JEG.
Jeg beretter ydermere kort om mine erfaringer som stifter/formand for Borderlinenetværket – med særligt fokus på samspil og erfaringer fra mit pårørende-arbejde. Jeg har gennemført pårørendeforløb rundt om i landet, via Borderlinenetværket, i samspil med terapeuter fra Psykiatrisk Center København samt Landsforeningen SIND.
Min tanke er at forsøge, at give gode råd til pårørende – og her tænker jeg begrebet ‘pårørende’ bredt.
Varighed for oplægget: Jeg anbefaler at I min. booker to timer til oplægget – og gerne 3 timer. Dels grundet emnets kompleksitet og af erfaring ved jeg, at oplægget avler mange input og spørgsmål.

Oplæg 3: Hvordan samarbejder man bedst med Borderline-ramte mennesker?
Dette oplæg henvender sig hovedsageligt til fagpersoner, som på én eller anden vis beskæftiger sig med Borderline-ramte mennesker. Fx psykologer, kontaktpersoner, sygeplejersker, pædagoger, sosuassistenter m.m.
Jeg fortæller kort om min baggrund, mit liv – og vejen frem til mit første møde med psykiatrien; step for step dykker jeg ned i min recoveryhistorie, herunder mit intense terapiforløb. Jeg beretter om hvilke dele af terapien der gjorde en reel forskel – og hvordan jeg stepvis mærkede en voksende fornemmelse af en identitet – en kerne, et JEG.
Jeg gennemgår ydermere de forskellige evidensbaserede terapiformer på området: DAT (dialektisk adfærdsterapi), MBT (mentaliseringsbaseret terapi), skemafokuseret terapi og overføringsbaseret terapiform.
Oplæggets varighed: Jeg anbefaler at I booker min. 2 timers oplæg – og min erfaring siger mig, at dette oplæg ofte kalder på 3 timers varighed. Deltagerne har ofte mange spørgsmål til emnet, og ønsker uddybninger eller øvelser, som jeg tænker er værd at give plads og tid.

Se eventuelt under menupunktet ‘Undervisning’ – med forslag til sammensatte forløb.